„Chrzest jest sakramentem, na którym budowana jest nasza wiara i który wszczepia nas jako żywe członki w Chrystusa i Jego Kościół. Wraz z Eucharystią i Bierzmowaniem tworzy tak zwane „wtajemniczenie chrześcijańskie”, stanowiące jak gdyby jedno wielkie wydarzenie sakramentalne upodabniające nas do Pana i czyni nas żywym znakiem Jego obecności i Jego miłości.

Celebracja sakramentu

„Klasyczna forma udzielania chrztu przewiduje trzykrotne zanurzenie dziecka w wodzie. Najczęściej jednak trzykrotnie polewa się główkę dziecka wodą przy jednoczesnym wypowiedzeniu przez szafarza sakramentu słów: „N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Sakrament udzielany jest w parafii zamieszkania. Tylko dla słusznej przyczyny rodzice mogą wybrać inną parafię do chrztu, ale taka decyzja wymaga uprzedniej zgody obydwu proboszczów.

Zgłoszenia do chrztu przyjmowane są tylko w biurze parafialnym w godzinach urzędowania. Należy przynieść ze sobą akt urodzenia dziecka oraz dane personalne i adresowe chrzestnych.

Zwraca się też szczególną uwagę na wybór chrześcijańskiego imienia dla dziecka. Imieniem, które otrzymujemy na chrzcie zwraca się do nas Bóg: „Wezwałem cię po imieniu, jesteś mój!” (Iz 43,1).

Dla każdego kandydata do chrztu należy wybrać dwoje chrzestnych: ojca i matkę. Ten wybór podobnie jak zgłoszenie dziecka do chrztu należy do rodziców dziecka. Ponieważ w obrzędach chrzcielnych chrzestni wyznają wiarę we własnym imieniu, do pełnienia tej funkcji nie należy wybierać osób, które szczerze nie mogłyby złożyć tego wyznania. Chrzestni winni mieć ukończone 16 lat, przyjęty sakrament bierzmowania i być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeńskich sytuacjach nieregularnych (Encyklika Familiaris Consortio w nr 79-82 wymienia tutaj tzw. „małżeństwo na próbę”, wolne związki i katolików złączonych tylko ślubem cywilnym) oraz młodzież szkolna, która nie uczestniczy w katechizacji. Rodzice naturalni, o ile nie mają przeszkód, a rodzice chrzestni zawsze powinni w czasie obrzędu chrztu świętego przystąpić do Komunii świętej. Chrzestni nie należący do naszej parafii powinni dostarczyć zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić obowiązki chrzestnego.

Zgłoszenie chrztu.

  • Rodzice dziecka powinni zaopatrzyć się w białą szatkę i świecę.
  • Chrzty w naszej parafii odbywają się w niedzielę na Mszy Świętej.
  • Rodzice dziecka zgłaszają się do biura parafialnego w swojej parafii zamieszkania z zamiarem ochrzczenia dziecka.
  • Przynoszą ze sobą do biura akt urodzenia dziecka z urzędu stanu cywilnego oraz dane personalne i adresowe chrzestnych.
  • Wybierają rodziców chrzestnych spełniających wymagania. Jeżeli rodzice chrzestni nie należą do naszej parafii przynoszą zaświadczenia ze swoich parafii, że mogą pełnić tę funkcję.
  • Do liturgii chrztu potrzebna jest biała szata i świeca.

Wsparcie i darowizny

Poniżej możliwość przekazania darowizny na ogrzewanie naszej świątyni bądź cele kultu religijnego. Za każdą formę wsparcia składamy serdeczne Bóg zapłać obiecując swoją modlitwę.

1. Platforma przelewy24.pl. Więcej opcji tutaj>>>

2. Kod QR do płatności bezpośredniej, w aplikacji bankowej metodą "skanuj i płać."  Więcej opcji tutaj >>>

Kalendarz

Kontakt

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Antoniego z Padwy w Ściechowie;

Ściechów 86; 66-433 Lubiszyn; sciechow@sciechow.pl; +48-781-319-707

NIP: 5992042138; REGON: 040042970

Kancelaria: czwartek i piątek 17.3o - 18.oo;

zeskanuj QR lub kliknij

 ce1ecaba06e29f291fdd4178905244ef 1  tel

 

 

Warto odwiedzić.

Wesprzyj nas

Parafia rzymskokatolicka św. Antoniego z Padwy: PeKaO s.a. 78 1240 3581 1111 0010 4709 0605

Poniżej możliwość przekazania darowizny na ogrzewanie naszej świątyni bądź cele kultu religijnego. Za każdą formę wsparcia składamy serdeczne Bóg zapłać obiecując swoją modlitwę.

1. Platforma przelewy24.pl poprzez skorzystanie z trzech przycisków poniżej. Więcej opcji tutaj>>>

on the promotion1 200x200  Remonty1 200x200  Ogrzewanie 150x150 1

2. Kod QR do płatności bezpośredniej, w aplikacji bankowej metodą "skanuj i płać."  Więcej opcji tutaj >>>

darowizna