Informujemy, że zarówno kościół jak i plebania są pod ciągłym monitoringiem firmy ochroniarskiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

  • Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Parafia rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w Ściechowie (adres: Ściechów 86, 66-433 Lubiszyn, adres e-mail: 
  • Inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Szczecińsko ? Kamieńskiej jest ks. Robert Kaszak. (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników parafii, ochrony mienia parafii oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić parafię na szkodę.
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  • Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Nadchodzące

Wrz
23
Archidiecezjalna Pielgrzymka na Jasną Górę - dzień 1.

Wrz
28
Corocznie 28 września, o godz.15.00, w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, spowiednika św.

Paź
01
Podczas Mszy św. o godzinie 9.oo poświęcimy różańce dla dzieci pierwszokomunijnych.

Kalendarz

Kontakt

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w Ściechowie

Ściechów 86; 66-433 Lubiszyn; Kancelaria: czwartek i piątek 17.3o - 18.oo

ce1ecaba06e29f291fdd4178905244ef 1

Warto odwiedzić.