Kancelaria - obowiązek informacyjny

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, i jest stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

Podstawę prawną stanowi 

Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.  1. W kancelarii parafialnej dokumenty zawierające dane osobowe wydawane tylko osobom ich dotyczących.
  2. Niedopuszczalne są prośby o wydanie dokumentu osobie trzeciej, chyba, że z pisemnym upoważnieniem, zawierającym dane osoby, PESEL , adres, nazwę dokumentu z danymi osobowymi  i czytelny podpis osoby zainteresowanej.
  3. Do kancelarii zawsze udajemy się z dowodem tożsamości w celu weryfikacji, jeżeli jest potrzebna.
  4. Wizyta w kancelarii parafialnej i prośba o czynności wynikające z misji Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce równoznaczna jest ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, i niepotrzebna jest jej pisemna forma.

Klauzula informacyjna - obsługa e-mail.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego w Ściechowie., dalej: Parafia, z siedzibą w Ściechów 86;  Kontakt do inspektora ochrony danych: (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub/i w celu, dla którego zostały nam udostępnione:

a) w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Parafia przewidzianego przepisami prawa kanonicznego lub prawa świeckiego (art. 7 ust. 1 pkt 3 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r., dalej: Dekret);

b) gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Parafia (art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu);

c) w celu wykonywania przez Parafia zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej w Kościele katolickim (art. 7 ust. 1 pkt 5 Dekretu);

d) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 7 ust. 1 pkt 2 Dekretu).

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe, w zależności od celu podjętej korespondencji, są podmioty kościelne lub inne podmioty właściwe do załatwienia sprawy zgodnie z przepisami prawa. Odrębną kategorię odbiorców stanowią podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Parafia zawarła umowę na świadczenie usług elektronicznych dla użytkowanych przez Parafia systemów informatycznych.

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe nie dłużej niż 6 lat od zakończenia roku, w którym korespondencja wpłynęła, a następnie, jeżeli wymagają tego przepisy prawa kanonicznego lub prawa świeckiego, dane te będą archiwizowane i przechowywane przez czas określony w tych przepisach.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do informacji o przetwarzaniu danych; prawo do żądania sprostowania danych, dokonania adnotacji i uzupełnienia danych, do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania. Żądania można kierować na adres, z którym prowadzona jest korespondencja. Jeżeli uznają Państwo, że dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, na adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Nadchodzące

Wrz
23
Archidiecezjalna Pielgrzymka na Jasną Górę - dzień 1.

Wrz
28
Corocznie 28 września, o godz.15.00, w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, spowiednika św.

Paź
01
Podczas Mszy św. o godzinie 9.oo poświęcimy różańce dla dzieci pierwszokomunijnych.

Kalendarz

Kontakt

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w Ściechowie

Ściechów 86; 66-433 Lubiszyn; Kancelaria: czwartek i piątek 17.3o - 18.oo

ce1ecaba06e29f291fdd4178905244ef 1

Warto odwiedzić.