Kancelaria - obowiązek informacyjny

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, i jest stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

Podstawę prawną stanowi 

Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.  1. W kancelarii parafialnej dokumenty zawierające dane osobowe wydawane tylko osobom ich dotyczących.
  2. Niedopuszczalne są prośby o wydanie dokumentu osobie trzeciej, chyba, że z pisemnym upoważnieniem, zawierającym dane osoby, PESEL , adres, nazwę dokumentu z danymi osobowymi  i czytelny podpis osoby zainteresowanej.
  3. Do kancelarii zawsze udajemy się z dowodem tożsamości w celu weryfikacji, jeżeli jest potrzebna.
  4. Wizyta w kancelarii parafialnej i prośba o czynności wynikające z misji Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce równoznaczna jest ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, i niepotrzebna jest jej pisemna forma.

Klauzula informacyjna - obsługa e-mail.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego w Ściechowie., dalej: Parafia, z siedzibą w Ściechów 86;  Kontakt do inspektora ochrony danych: (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub/i w celu, dla którego zostały nam udostępnione:

a) w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Parafia przewidzianego przepisami prawa kanonicznego lub prawa świeckiego (art. 7 ust. 1 pkt 3 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r., dalej: Dekret);

b) gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Parafia (art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu);

c) w celu wykonywania przez Parafia zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej w Kościele katolickim (art. 7 ust. 1 pkt 5 Dekretu);

d) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 7 ust. 1 pkt 2 Dekretu).

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe, w zależności od celu podjętej korespondencji, są podmioty kościelne lub inne podmioty właściwe do załatwienia sprawy zgodnie z przepisami prawa. Odrębną kategorię odbiorców stanowią podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Parafia zawarła umowę na świadczenie usług elektronicznych dla użytkowanych przez Parafia systemów informatycznych.

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe nie dłużej niż 6 lat od zakończenia roku, w którym korespondencja wpłynęła, a następnie, jeżeli wymagają tego przepisy prawa kanonicznego lub prawa świeckiego, dane te będą archiwizowane i przechowywane przez czas określony w tych przepisach.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do informacji o przetwarzaniu danych; prawo do żądania sprostowania danych, dokonania adnotacji i uzupełnienia danych, do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania. Żądania można kierować na adres, z którym prowadzona jest korespondencja. Jeżeli uznają Państwo, że dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, na adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Wsparcie i darowizny

Poniżej możliwość przekazania darowizny na ogrzewanie naszej świątyni bądź cele kultu religijnego. Za każdą formę wsparcia składamy serdeczne Bóg zapłać obiecując swoją modlitwę.

1. Platforma przelewy24.pl. Więcej opcji tutaj>>>

2. Kod QR do płatności bezpośredniej, w aplikacji bankowej metodą "skanuj i płać."  Więcej opcji tutaj >>>

Kalendarz

Kontakt

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Antoniego z Padwy w Ściechowie;

Ściechów 86; 66-433 Lubiszyn; sciechow@sciechow.pl; +48-781-319-707

NIP: 5992042138; REGON: 040042970

Kancelaria: czwartek i piątek 17.3o - 18.oo;

zeskanuj QR lub kliknij

 ce1ecaba06e29f291fdd4178905244ef 1  tel

 

 

Warto odwiedzić.

Wesprzyj nas

Parafia rzymskokatolicka św. Antoniego z Padwy: PeKaO s.a. 78 1240 3581 1111 0010 4709 0605

Poniżej możliwość przekazania darowizny na ogrzewanie naszej świątyni bądź cele kultu religijnego. Za każdą formę wsparcia składamy serdeczne Bóg zapłać obiecując swoją modlitwę.

1. Platforma przelewy24.pl poprzez skorzystanie z trzech przycisków poniżej. Więcej opcji tutaj>>>

on the promotion1 200x200  Remonty1 200x200  Ogrzewanie 150x150 1

2. Kod QR do płatności bezpośredniej, w aplikacji bankowej metodą "skanuj i płać."  Więcej opcji tutaj >>>

darowizna