Regulamin darowizn

Paragraf 1

DEFINICJE

 1. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  1. Portal – stronę internetową dostępną pod adresem sciechow.pl wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami.
  2. Parafia w Ściechowie – Usługodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a więc Parafia rzymsko-katolicka pw. św. Antoniego z Padwy w Ściechowie, Ściechów 86; 66-433 Lubiszyn; NIP 5992042138; świadczącą za pośrednictwem Portalu usługi elektroniczne, a także przyjmującą darowizny z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych.
  3. Regulamin – niniejszy Regulamin.
  4. Użytkownik – osobę fizyczną, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem Portalu lub dokonująca za jego pośrednictwem Darowizny z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych (po dokonaniu Darowizny zwany Darczyńcą).
  5. Pośrednik usług finansowych – Przelewy24.pl należący do: PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068
  6. Darowizna – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na rzecz Parafii w Ściechowie przeznaczone na realizację działalności Parafii w Ściechowie.
  7. Darczyńca – Użytkownik, który dokonał Darowizny.
  8. Klauzula Informacyjna – dokument udostępniony Użytkownikom przez Parafię w Ściechowie na Portalu i opisujący cele, zakres i sposoby zbierania, przechowywania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników.

Paragraf 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Portal służy zbiórce środków pieniężnych przeznaczonych na realizację działalności Klasztoru i Parafii pw. św. Dominika w Szczecinie oraz prowadzeniu komunikacji z Darczyńcami i innymi Użytkownikami.
 2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem darowizn oraz Klauzulą informacyjną zaś korzystanie z Portalu oznacza akceptację treści Regulaminu oraz klauzuli informacyjnej i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu.
 3. Parafia w Ściechowie, przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, nieodpłatnie udostępniają Użytkownikom Regulamin i Klauzulę Informacyjną poprzez umieszczenie ich na Portalu.
 4. W razie naruszenia zapisów Regulaminu Parafia w Ściechowie ma prawo usunąć konto Użytkownika oraz rozwiązać z nim umowę o której mowa w §5.

Paragraf 3

DAROWIZNA, CZYLI PRZEKAZANIE ŚRODKÓW

 1. Użytkownik oświadcza, że rozumie, iż przekazując środki finansowe na rzecz Parafii w Ściechowie dokonuje Darowizny, a więc czynności prawnej, o której mowa w art. 888 Kodeksu cywilnego, a która polega na bezpłatnym przesunięciu składników majątkowych Użytkownika na rzecz Parafii w Ściechowie pod tytułem darowizny.
 2. Użytkownik oświadcza, że rozumie, iż w momencie dokonania przelewu środków finansowych ziszczają się przesłanki, o których mowa w art. 890 §1 zd. drugie Kodeksu cywilnego, który stwierdza, że niezależnie od niezachowania przepisanej formy czynności prawnej, darowizna jest ważna i skuteczna.
 3. Użytkownik oświadcza, że rozumie, iż można przekazać środki finansowe, czyli darowiznę, poprzez bezpośrednią wpłatę na numer rachunku bankowego Parafii w Ściechowie lub też za pomocą pośrednika usług finansowych. O starcie możliwości przekazywania darowizny za pomocą pośrednika usług finansowych wszyscy Użytkownicy zostaną poinformowania osobnym komunikatem w zakładce Aktualności na Portalu.

Paragraf 4

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Dla skutecznego świadczenia usług za pośrednictwem Portalu, Użytkownik powinien spełnić łącznie następujące wymogi:
 2. Posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu;
 3. Dostęp do Internetu;
 4. Korzystanie z przeglądarki internetowej o ustawieniach umożliwiających prawidłowe wyświetlanie strony internetowej oraz akceptującej pliki typu cookies;
 5. Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Jeżeli ze spełnieniem wymagań technicznych, o których mowa w §4 pkt. 1 wiążą się opłaty, obciążają one Użytkownika.

Paragraf 5

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Zawarcie umowy jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Portalu.
 3. Dla wykonania umowy może być potrzebne posiadanie przez Użytkownika konta w serwisie Pośrednika usług finansowych.
 4. Parafia w Ściechowie za pośrednictwem Portalu i na podstawie niniejszego regulaminu świadczą usługę, która polega na umożliwieniu – przy wykorzystaniu Pośrednika usług finansowych – przekazania darowizny na realizację działalności Parafii w Ściechowie oraz śledzenie postępów zbiórki.
 5. Parafia w Ściechowie nie pobiera prowizji ani opłat dodatkowych od Użytkowników.

Paragraf 6 …

Paragraf 7

OSTRZEŻENIE

Parafia w Ściechowie przestrzegają przed zagrożeniami, jakie wiążą się ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w szczególności możliwością zainstalowania szkodliwego oprogramowania przez osoby trzecie, wyłudzenia haseł lub próby innej aktywności mającej na celu przejęcie kontroli nad tożsamością Użytkownika. Jednocześnie Parafia w Ściechowie oświadcza, że dokłada wszelkich starań dla ochrony Użytkowników oraz prosi o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczących bezpieczeństwa świadczonych usług.

Paragraf 8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Parafia w Ściechowie. Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, uprawnień Użytkowników, zakresu i celu przetwarzania oraz innych zagadnień związanych z danymi osobowymi zawiera Klauzula Informacyjna, która zostaje udostępniona Użytkownikom równocześnie z niniejszym Regulaminem i stanowi integralną jego część.

Paragraf 9

REKLAMACJE

Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz listownie, pod adresem: Parafia rzymskokatolicka, Ściechów 86; 66-433 Lubiszyn z dopiskiem Reklamacja serwis internetowy.

Parafia w Ściechowie nie później niż w terminie 14 dni odniesie się do reklamacji, odpowiadając na adres, z którego wysłane zostało zgłoszenie reklamacyjne.

Paragraf 10

ZMIANY REGULAMINU

Parafia w Ściechowie ma prawo dokonywać zmian w regulaminie.

O zmianach regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian poprzez umieszczenie komunikatu na Portalu.

Paragraf 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na Portalu.

Regulamin ma zapewnić harmonijną współpracę pomiędzy Użytkownikami a Parafią w Ściechowie, dlatego każdy Użytkownik ma prawo zgłaszać do niego uwagi i pytania, pod adres elektroniczny, o którym mowa w §9.


Wsparcie i darowizny

Poniżej możliwość przekazania darowizny na ogrzewanie naszej świątyni bądź cele kultu religijnego. Za każdą formę wsparcia składamy serdeczne Bóg zapłać obiecując swoją modlitwę.

1. Platforma przelewy24.pl. Więcej opcji tutaj>>>

2. Kod QR do płatności bezpośredniej, w aplikacji bankowej metodą "skanuj i płać."  Więcej opcji tutaj >>>

Kontakt

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Antoniego z Padwy w Ściechowie;

Ściechów 86; 66-433 Lubiszyn; sciechow@sciechow.pl; +48-781-319-707

NIP: 5992042138; REGON: 040042970

Kancelaria: w okresie wakacji, tylko po uprzednim umówieniu się via sms lub telefon.

zeskanuj QR lub kliknij

 ce1ecaba06e29f291fdd4178905244ef 1  tel

 

 

Warto odwiedzić.

Wesprzyj nas

Parafia rzymskokatolicka św. Antoniego z Padwy: PeKaO s.a. 78 1240 3581 1111 0010 4709 0605

Poniżej możliwość przekazania darowizny na ogrzewanie naszej świątyni bądź cele kultu religijnego. Za każdą formę wsparcia składamy serdeczne Bóg zapłać obiecując swoją modlitwę.

1. Platforma przelewy24.pl poprzez skorzystanie z trzech przycisków poniżej. Więcej opcji tutaj>>>

on the promotion1 200x200  Remonty1 200x200  Ogrzewanie 150x150 1

2. Kod QR do płatności bezpośredniej, w aplikacji bankowej metodą "skanuj i płać."  Więcej opcji tutaj >>>

darowizna