Materiały reklamowe

Materiały reklamowe do pobrania

Obiekt monitorowany

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Parafia rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w Ściechowie (adres: Ściechów 86, 66-433 Lubiszyn, adres e-mail:  Inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej jest ks. Robert Kaszak. (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloaka16688c6d8bb8ef28393768aeb6f1578').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya16688c6d8bb8ef28393768aeb6f1578 = 'notariusz' + '@'; addya16688c6d8bb8ef28393768aeb6f1578 = addya16688c6d8bb8ef28393768aeb6f1578 + 'kuria' + '.' + 'pl'; var addy_texta16688c6d8bb8ef28393768aeb6f1578 = 'notariusz' + '@' + 'kuria' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloaka16688c6d8bb8ef28393768aeb6f1578').innerHTML += ''+addy_texta16688c6d8bb8ef28393768aeb6f1578+''; ). Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników parafii, ochrony mienia parafii oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić parafię na szkodę. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią). Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Gajewo

Kościół w Gajewie pw. św. Jana Bosco pochodzi z XVIII wieku. Świątynię wzniesiono na planie prostokata o konstrukcji szkieletowej z dwuspadowym dachem, pokrytym dachówką ceramiczną. Wewnątrz znajdował się chór z organami, boczne balkony, ambona przy prezbiterium. Obok kościoła znajdowała się drewniana dzwonnica kryta dachówką z dwoma dzwonami, posadowiona na kamiennym cokole. W części wschodniej znajduje się nieczynny cmentarz ze zniszczonymi mogiłami sprzed II wojny światowej oraz kilkunastoma mogiłami ludności polskiej z pierwszych lat powojennych. Poświęcony 12.X.1973 r. Odpust: 31. I.

 

Ściechów

Parafia powstała w 1957r. Pierwszym proboszczem został ks. Zygmunt Bronisławski. Po ciężkiej chorobie i śmierci rok później pochowany został przed kościołem parafialnym(...) Przed kościołem pochowany jest również śp. ks. Antoni Maziarz Miejscowość powstała w pierwszej połowie XVIII wieku. Kościół wzniesiono w 1748 roku. Ks. Franciszek Smagoń – mianowany proboszczem 4 grudnia 1971r. przeprowadził gruntowny remont kościoła i plebanii. Na tablicy pamiątkowej widnieje napis: "(...)tej świątyni i parafii oddał swoje siły i serce." Zmarł 15 października 1994r. w Jeleśni k. Żywca. Nawa wznosi się na rzucie prostokąta i nakryta jest dwuspadowym dachem. Powiększona jest o niższe i węższe prostokątne prezbiterium. Szczyty mają charakter schodkowy. Okna zakończone są ostrołukowo. Wejście znajduje się w ścianie szczytowej. Ponad nim umieszczono dwa niewielkie okna – okrągłe i ostrołukowe. W dach wpisana jest niewielka wieża z ostrołukowymi otworami z żaluzjami, którą wieńczy strzelisty hełm z krzyżem. Obok kościoła usytuowana jest szkieletowa dzwonnica oraz pomnik z figurą Matki Bożej. Wnętrze kościoła nakryte jest belkowym stropem. W ołtarzu głównym znajduje się pokryty sukienką obraz Matki Boskiej Kochawińskiej, który przywieziono w 1960 roku. Na co dzień zasłonięty jest obrazem przedstawiającym patrona parafii św. Antoniego z Padwy.Ponad nim umieszczony jest krucyfiks. Na obu płaszczyznach ściany tęczowej widnieją wizerunki Jezusa Miłosiernego i św. Jana Pawła II z umieszczonymi pod nimi ołtarzami.

Duszpasterze naszej parafii

Co roku, w Wieki Czwartek, wspominamy naszych duszpasterzy we Mszy św. Wieczerzy Pańskiej dzięki intencjom wspólnoty Żywego Różańca.