ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Ktokolwiek wie o istniejących przeszkodach do ważnego zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego zobowiązany jest w swoim sumieniu do poinformowania o tym miejscowych duszpasterzy lub Kurię Diecezjalną (kan. 1066 i 1069)

1.Pobereżko Patryk - kawaler - Annopol - Borów, św. Andrzeja Apostoła
Jarzyna Natalia - panna - Ściechów - Ściechów, św. Antoniego z Padwy
19.09; 26.09