- Aktualne obostrzenia: W każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach kapłanów i wiernych obowiązują decyzje władz państwowych, co do ilości i zachowania uczestników.1

  • Limit uczestników podczas Mszy świętych i nabożeństw, od 26 czerwca 2021r., wynosi odpowiednio: 100 dla Ściechowa i 40 dla Gajewa.

  • Do limitu osób w budynkach i innych obiektach kultu religijnego nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

  • Osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19" są osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.
  • Nakazem bezwzględnym jest zasłanianie ust i nosa w przestrzeni publicznej, w tym w kościele.Na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa.

- Dziękuję za:

  • posprzątanie kościoła … i proszę o tę samą posługę …,

  • wszelkie ofiary złożone na potrzeby naszej parafii, w tym na ogrzewanie naszego kościoła; Koperty na ogrzewanie kościoła wyłożone są w przedsionku kościoła.

- Intencje mszalne w tym tygodniu: wg kalendarza on-line. Wywieszone również w przedsionku kościoła.

- Dzisiaj, po Mszy św. o godzinie 9.oo spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnychWszystkim,

- Solenizantom i jubilatom tego tygodnia, życzę zdrowia i Bożego błogosławieństwa, za przyczyną MB Kochawińskiej.

Ogłoszenia kurii:

- W tym roku przypada trzecia rocznica Koronacji łaskami słynącego Obrazu Matki Bożej Zwycięskiej Królowej Polski w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie. Uroczyste obchody tej rocznicy odbędą się podczas Mszy Świętej w sobotę, 9 października br., o godz. 12.00 w Bazylice św. Jana Chrzciciela, przy ul. Bogurodzicy 3A. Podczas tej uroczystości, pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi, Matce Bożej zostanie ofiarowane kolejne wotum – „królewskie jabłko” oraz zostaną wprowadzone relikwie Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Szczegółowe informacje dotyczące uroczystości i misji świętych znajdują się na plakatach.

- 7 października br.  -  Akt Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi, który odbędzie się w parafiach Archidiecezji w jedności z Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu

- Zapraszamy wykładowców, pracowników wyższych uczelni, duszpasterzy akademickich i duszpasterzy wyższych uczelni oraz wszystkich studiujących w Szczecinie na uroczystą Mszę Świętą inaugurującą nowy rok akademicki. Zostanie ona odprawiona pod przewodnictwem Księdza Biskupa Henryka Wejmana w niedzielę, 10 października br., o godz. 20.00 w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie.

dystans2