wielki post

Okres wielkanocny – okres w roku liturgicznym trwający od wigilii paschalnej do niedzieli Zesłania Ducha Świętego. W tym okresie używa się w liturgii Kościoła katolickiego białego koloru szat liturgicznych. Rozważa się w nim Zmartwychwstanie Pańskie.

1. Aktualne obostrzenia: W każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach kapłanów i wiernych obowiązują decyzje władz państwowych, co do ilości i zachowania uczestników.1

  • Limit uczestników podczas Mszy świętych i nabożeństw wynosi odpowiednio: 25 dla Ściechowa i 15 dla Gajewa. Pierwszeństwo udziału mają rodziny zamawiające intencje mszalne.
  • Nakazem bezwzględnym jest zasłanianie ust i nosa w przestrzeni publicznej, w tym w kościele.Na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa.
  • Pojawiająca się informacja, jakoby osoby zaszczepione lub tzw. ozdrowieńcy (do 6 miesięcy po infekcji) nie byli wliczani do limitu osób, nie ma potwierdzenia w aktach prawnych.

2. Dziękuję za:

  • posprzątanie kościoła … i proszę o tę samą posługę …,
  • wszelkie ofiary złożone na potrzeby naszej parafii, w tym na ogrzewanie naszego kościoła; Koperty na ogrzewanie kościoła wyłożone są w przedsionku kościoła.

3. Intencje mszalne w tym tygodniu: wg kalendarza on-line. Wywieszone również w przedsionku kościoła

4. Wszystkim, zwłaszcza solenizantom i jubilatom tego tygodnia, życzę zdrowia i Bożego błogosławieństwa, za przyczyną MB Kochawińskiej.

 

 

dystans2

1  Podstawa prawna:nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, która została opublikowana 7 maja br. w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 861.