wielki post

Okres wielkanocny – okres w roku liturgicznym trwający od wigilii paschalnej do niedzieli Zesłania Ducha Świętego. W tym okresie używa się w liturgii Kościoła katolickiego białego koloru szat liturgicznych. Rozważa się w nim Zmartwychwstanie Pańskie.

 

 1. Aktualne obostrzenia: W każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach kapłanów i wiernych obowiązują decyzje władz państwowych, co do ilości i zachowania uczestników. 1
  1. Limit uczestników podczas Mszy świętych i nabożeństw wynosi odpowiednio: 20 dla Ściechowa i 10 dla Gajewa. Pierwszeństwo udziału mają rodziny zamawiające intencje mszalne.
  2. Nakazem bezwzględnym jest zasłanianie ust i nosa w przestrzeni publicznej, w tym w kościele.Na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa.
  3. Pojawiająca się informacja, jakoby osoby zaszczepione lub tzw. ozdrowieńcy (do 6 miesięcy po infekcji) nie byli wliczani do limitu osób, nie ma potwierdzenia w aktach prawnych.
 2. Dziękuję za:
  1. posprzątanie kościoła … i proszę o tę samą posługę …,
  2. wszelkie ofiary złożone na potrzeby naszej parafii, w tym na ogrzewanie naszego kościoła; Koperty na ogrzewanie kościoła wyłożone są w przedsionku kościoła.
 3. Intencje mszalne w tym tygodniu: wg kalendarza on-line. Wywieszone również w przedsionku kościoła.
 4. Wszystkim, zwłaszcza solenizantom i jubilatom tego tygodnia, życzę zdrowia i Bożego błogosławieństwa, za przyczyną MB Kochawińskiej.

 

dystans2

1  Podstawa prawna:Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 19 marca 2021r. poz. 512; oraz Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  pozycja 546 z dnia 25 marca b.r.