wielki post

W każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach kapłanów i wiernych obowiązują decyzje władz państwowych, co do ilości i zachowania uczestników. 1

 1. Intencje mszalne w tym tygodniu: wg kalendarza on-line. Wywieszone również w przedsionku kościoła.
 2. Dziękuję za:
  1. posprzątanie kościoła … i proszę o tę samą posługę …,
  2. wszelkie ofiary złożone na potrzeby naszej parafii, w tym na ogrzewanie naszego kościoła; Koperty na ogrzewanie kościoła wyłożone są w przedsionku kościoła.
 3. Aktualne obostrzenia:
  1. Limit uczestników podczas Mszy świętych i nabożeństw wynosi odpowiednio: 25 dla Ściechowa i 15 dla Gajewa. Pierwszeństwo udziału mają rodziny zamawiające intencje mszalne.
  2. Nakazem bezwzględnym jest zasłanianie ust i nosa w przestrzeni publicznej, w tym w kościele.
 4. Nabożeństwa Wielkiego Postu:
  1. Gorzkie Żale w niedziele o 11.45;
  2. Droga Krzyżowa w Piątek o godzinie 17.oo;
 5. Wizytacja biskupia rozpocznie się Mszą św. w Gajewie, 16 marca o godzinie 16.3o. W Ściechowie w późniejszym terminie. W związku ze stanem epidemii i ograniczeniami wprowadzonymi  od 15 marca, mieszkańców Gajewa proszę o szczególną ostrożność podczas Mszy św.
 6. Zapowiedzi zbliżających się świąt Wielkiej Nocy (szczegóły w najbliższym czasie):
  1. Spowiedź wielkopostna odbędzie się 29 marca od 17.oo z zachowaniem szczególnych norm sanitarnych – z prośbą o przychodzenie w konkretnych przedziałach czasowych, by uniknąć niepotrzebnego tłoku. Ściechów 17.oo – Ściechówek i Chłopiny 17.3o.
  2. Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny przewidziane przy krzyżach naszej parafii sprawowane będzie również z zachowaniem norm sanitarnych.
  3. Liturgia Wigilii Paschalnej wg norm posoborowych rozpocznie się wieczorem i zakończona zostanie procesją. (nie będzie procesji i mszy rezurekcyjnej o 6.oo).
 7. Wszystkim, zwłaszcza solenizantom i jubilatom tego tygodnia, życzę zdrowia i Bożego błogosławieństwa, za przyczyną MB Kochawińskiej.

 

1  Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów . w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Warszawa, dnia 26 listopada 2020 r. Poz. 2091.
1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.
§ 26 ust. 9
Przed wejściem do budynków i innych obiektów kultu religijnego informuje się o limicie osób, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.