W każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach kapłanów i wiernych obowiązują decyzje władz państwowych, co do ilości i zachowania uczestników. 1

 

 

 

  • Intencje mszalne w tym tygodniu: wg kalendarza on-line. Wywieszone również w przedsionku kościoła. Do odwołania, w niedziele dodatkowa Msza św. o godzinie 17.oo.
  • Dziękuję za:

-posprzątanie kościoła … i proszę o tę samą posługę …

-wszelkie ofiary złożone na potrzeby naszej parafii, w tym na ogrzewanie naszego kościoła.

  • Jest wolne miejsce dl osoby chętnej do wstąpienia do Żywego Różańca. Podstawowy warunek to odmawianie codziennie jednej dziesiątki różańca. Więcej informacji u Haliny Nikodem.
  • Aktualne obostrzenia:

-Limit uczestników podczas Mszy świętych i nabożeństw wynosi odpowiednio: 25 dla Ściechowa i 15 dla Gajewa. Pierwszeństwo udziału mają rodziny zamawiające intencje mszalne.

-Nakazem bezwzględnym jest zasłanianie ust i nosa w przestrzeni publicznej, w tym w kościele.

  • W przedsionku kościoła wyłożone są:

-Tygodnik Niedziela.

-Koperty na ogrzewanie kościoła

  • Dzisiaj, wraz z Kościołem powszechnym będziemy przeżywać już po raz drugi Niedzielę Słowa Bożego. Ojciec Święty Franciszek wzywa nas w liście apostolskim Aperuit illis, aby w tę właśnie niedzielę podczas liturgii dokonać uroczystego wniesienia Pisma Świętego, uwydatnić głoszenie Słowa Bożego. Nade wszystko jednak Ojciec Święty wskazuje na ścisłe powiązanie Biblii z wiarą, Eucharystią i sakramentami. Łączy się to z hasłem roku duszpasterskiego, który niedawno rozpoczęliśmy - Zgromadzeni na świętej wieczerzy.
  • W grudniu 2020 r. rozpoczął się Rok św. Jakuba. Bazylika Archikatedralna w Szczecinie jest jednym z 48 wyznaczonych w Polsce kościołów stacyjnych, w których można zyskać odpusty związane z obchodami Roku Świętego Jakuba - do 31 grudnia 2021 r. Zapraszamy do korzystania z łaski odpustu oraz wspólnej modlitwy każdego 25 dnia miesiąca za Szczecin, wszystkie urzędy i całą Archidiecezję Szczecińsko-Kamieńską. Będziemy prosić również o łaskę patronatu św. Jakuba nad Szczecinem. Zapraszamy na Mszę Świętą w tych intencjach w poniedziałek, 25 stycznia br., o godz. 18.00.

  • Dnia 2 lutego 2021 r., w Święto Ofiarowania Pańskiego, w całym Kościele obchodzony jest XXV Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony przez Świętego Jana Pawła II. Z tej okazji Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga zaprasza osoby konsekrowane posługujące w naszej Archidiecezji oraz wiernych na uroczystą Mszę Świętą, która odbędzie się we wtorek, 2 lutego br., w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie, o godz. 16.00. Eucharystię poprzedzi czuwanie modlitewne, które rozpocznie się o godz. 15.00.

  • Wszystkim, zwłaszcza solenizantom i jubilatom tego tygodnia, życzę zdrowia i Bożego błogosławieństwa, za przyczyną MB Kochawińskiej.

 

1  Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów . w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Warszawa, dnia 26 listopada 2020 r. Poz. 2091.
1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.
§ 26 ust. 9
Przed wejściem do budynków i innych obiektów kultu religijnego informuje się o limicie osób, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.