W każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach kapłanów i wiernych obowiązują decyzje władz państwowych, co do ilości i zachowania uczestników. 1

 

 

 

  • Intencje mszalne w tym tygodniu: wg kalendarza on-line. Wywieszone również w przedsionku kościoła. Do odwołania, w niedziele dodatkowa Msza św. o godzinie 17.oo.
  • Dziękuję za:

-posprzątanie kościoła … i proszę o tę samą posługę …

-wszelkie ofiary złożone na potrzeby naszej parafii, w tym na ogrzewanie naszego kościoła.

  • Jest wolne miejsce dl osoby chętnej do wstąpienia do Żywego Różańca. Podstawowy warunek to odmawianie codziennie jednej dziesiątki różańca. Więcej informacji u Haliny Nikodem.
  • Aktualne obostrzenia:

-Limit uczestników podczas Mszy świętych i nabożeństw wynosi odpowiednio: 25 dla Ściechowa i 15 dla Gajewa. Pierwszeństwo udziału mają rodziny zamawiające intencje mszalne.

-Nakazem bezwzględnym jest zasłanianie ust i nosa w przestrzeni publicznej, w tym w kościele.

  • W przedsionku kościoła wyłożone są:

-Tygodnik Niedziela.

-Koperty na ogrzewanie kościoła

  • Ksiądz Biskup Henryk Wejman obchodzi 19 stycznia swoje imieniny. Polecamy naszego solenizanta modlitwie.
  • W poniedziałek, 18 stycznia br., rozpoczniemy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który w tym roku odbędzie się pod hasłem: „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” (por. J 15,5-9).
  • W III niedzielę zwykłą, 24 stycznia br., wraz z Kościołem powszechnym będziemy przeżywać już po raz drugi Niedzielę Słowa Bożego. Ojciec Święty Franciszek wzywa nas w liście apostolskim Aperuit illis, aby w tę właśnie niedzielę podczas liturgii dokonać uroczystego wniesienia Pisma Świętego, uwydatnić głoszenie Słowa Bożego. Nade wszystko jednak Ojciec Święty wskazuje na ścisłe powiązanie Biblii z wiarą, Eucharystią i sakramentami. Łączy się to z hasłem roku duszpasterskiego, który niedawno rozpoczęliśmy - Zgromadzeni na świętej wieczerzy.
  • Wszystkim, zwłaszcza solenizantom i jubilatom tego tygodnia, życzę zdrowia i Bożego błogosławieństwa, za przyczyną MB Kochawińskiej.

 

1  Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów . w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Warszawa, dnia 26 listopada 2020 r. Poz. 2091.
1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.
§ 26 ust. 9
Przed wejściem do budynków i innych obiektów kultu religijnego informuje się o limicie osób, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.