W każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach kapłanów i wiernych obowiązują decyzje władz państwowych, co do ilości i zachowania uczestników.

 

  • Uczestników liturgii obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa maseczką oraz zachowanie dystansu społecznego.1

  • Przy wejściu do kościoła, po prawej stronie aspersorium umieszczony został bezdotykowy podajnik płynu do dezynfekcji rąk.  W imię dbałości o siebie nawzajem serdecznie proszę o respektowanie zaleceń.

  • Intencje mszalne w tym tygodniu: wg kalendarza on-line.

  • Dziękuję za posprzątanie kościoła, troskę o teren wokół niego, , dbałość o teren wokół figury MB przed kościołem.

  • Dzisiaj Dzień Papieski. Ofiary można złożyć do puszki w przedsionku kościoła.

  • W tygodniu przed każdą Mszą św. modlitwa różańcowa do której serdecznie zachęcam wraz z paniami z Żywego Różańca – codziennie o 16.3o.

  • Jest wolne miejsce dl pani chętnej do wstąpienia do Żywego Różańca. Podstawowy warunek to odmawianie codziennie jednej dziesiątki różańca. Więcej informacji u Haliny Nikodem.

  • Tygodnik "Niedziela" wyłożony jest w przedsionku kościoła.
  • Wszystkim, zwłaszcza solenizantom i jubilatom tego tygodnia, życzę zdrowia i Bożego błogosławieństwa, za przyczyną MB Kochawińskiej.

1  Warszawa, dnia 9 października 2020 r. Poz. 1758, ROZPORZĄDZENIE, RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.