W każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach kapłanów i wiernych obowiązują decyzje władz państwowych, co do ilości i zachowania uczestników.

 

 • Uczestników liturgii obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa maseczką oraz zachowanie dystansu społecznego.1

 • Przy wejściu do kościoła, po prawej stronie aspersorium umieszczony został bezdotykowy podajnik płynu do dezynfekcji rąk. Jednocześnie informuję, że tablice informacyjne o zasłanianiu ust i nosa oraz instrukcje o dezynfekcji chronią mnie jako administratora obiektu przed ew. mandatami bądź roszczeniami. W imię dbałości o siebie nawzajem serdecznie proszę o respektowanie zaleceń.

 • Intencje mszalne w tym tygodniu: wg kalendarza on-line.

 • Dziękuję za posprzątanie kościoła, troskę o teren wokół niego, , dbałość o teren wokół figury MB przed kościołem.

 • W każdą niedzielę nasz kościół otwarty będzie do godziny 18.oo, by umożliwić prywatną modlitwę wszystkim, którzy takiej potrzebują, zwłaszcza podczas wizyty u zmarłych na cmentarzu, czy podczas niedzielnego spaceru. Nowoczesny system monitoringu umożliwia otwarcie świątyni bez obawy o jej zdewastowanie.

  Proszę by nie przekraczać oznakowań i ostrzeżeń o włączonym alarmie i informuję, że zainstalowany jest również monitoring wizyjny.

 • Monitoring kościoła – zasady:
 1. W nocy cały kościół.
 2. W ciągu dnia (niedziele i dni z adoracją Najświętszego Sakramentu oraz pod moją nieobecność) zakrystia i prezbiterium. Proszę nie przekraczać sznura z ostrzeżeniem o alarmie.
 3. W soboty rozbrojony do sprzątania, w inne dni proszę o kontakt.
 4. Październik jest miesiącem modlitwy różańcowej.
  • Modlitwa różańcowa przed każdą Mszą św.
  • Za tydzień poświęcenie różańców dzieci pierwszokomunijnych i spotkanie z rodzicami po Mszy św. o godzinie 9.oo.
  • Za tydzień zmiana tajemnic Żywego Różańca po Mszy św. o godzinie 12.oo.
 • Za tydzień zmiana tajemnic Żywego Różańca po Mszy św. o godzinie 12.oo
 • Tygodnik "Niedziela" wyłożony jest w przedsionku kościoła.

 • Wszystkim, zwłaszcza solenizantom i jubilatom tego tygodnia, życzę zdrowia i Bożego błogosławieństwa, za przyczyną MB Kochawińskiej.

1  Warszawa, dnia 29 maja 2020 r. Poz. 964  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (z póź. zm.)

§ 15

1. Do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1 albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób.

8. Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego uczestnicy realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny, a w przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie lub realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

9. Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań do 150 osób. Przyjęcia ślubne, konsolacje lub przyjęcia komunijne, a także inne przyjęcia okolicznościowe mogą być organizowane – od dnia 6 czerwca 2020 r.; obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 1, nie sto-suje się.

§ 18.

1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), ust i nosa:

3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

3. Obowiązku określonego w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku:

8) sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;