Aleksander Kułaga s. Aleksandra i Urszuli urodził się 14 lutego 1895r. w Rudzie, pow. Mońki na Grudzieńszczyźnie.

Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Wilnie. Święcenia przyjął 6 czerwca 1925r.

  • 1925 - wikariusz w Iwiu;
  • 1928-1929 - wikariusz na Antokolu w Wilnie;
  • 1929 - proboszcz w Czerniewiczach
  • 1930 - przeniesiony do Jazna
  • 1933 - proboszcz w Konwaliszkach
  • 1946-1947 - proboszcz w Mierzeszynie
  • 1947 - proboszcz w Sławianowie.
  • od 8.06.1960r. - 17.04.1961r. proboszcz w Ściechowie.

Przeniesiony w stan spoczynku zmarł 5 lipca 1979r. i został pochowany w Białymstoku.

Wyjednał specjalne pozwolenie na obchodzenie odpustu parafialnego w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.