„Adoracja i post o powołania” - taką nazwę nosi inicjatywa, którą podjęły parafie Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. To m.in. efekt listu abp. Andrzeja Dzięgi na Wielki Post, w którym metropolita szczecińsko-kamieńskiego apeluje o modlitwę w intencji powołań.

 

Od wielu już lat nasza archidiecezja bardzo pokornie na kolanach prosi Boga o dar nowych, licznych, świętych i gorliwych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Malejąca liczba alumnów przy wzrastających potrzebach duszpasterskich każe błagać Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, o to, by serca młodych pozytywnie odpowiedziały na zaproszenie do wyłącznej służby Bogu i drugiemu człowiekowi. Temu celowi służyła kilkumiesięczna nieustanna adoracja, która ma miejsce także i w tym roku.

W naszej parafii modlitwa rozpocznie się Mszą święta o godzinie 17.oo 13 kwietnia i trwać będzie do godziny 18.oo 14 kwietnia  b.r. z przerwą między 22.oo a 6.oo.

 

PODCZAS MODLITWY PROSIMY NIE PRZEKRACZAĆ ZNAKÓW OSTRZEGAJĄCYCH O ALARMIE

solid22

Adoracja Najświętszego Sakramentu powinna trwać przez 24 godziny, a kapłani z wiernymi mogą trwać na modlitwie indywidualnie lub wspólnotowo w formie dowolnych dyżurów. Program modlitwy powinien być tak zatwierdzony przez Duszpasterzy, aby modlitwa trwała przez cały czas w dzień i w nocy. Każdy zaproszony może wybrać dowolny czas adoracji, połączonej z postem, aby swoją modlitwą i ofiarą duchową wypraszać łaskę powołania i wspierać rozeznanie oraz przyjęcie tego daru.

 Niech akcja „Adoracja i post o powołania”, realizowana w całej naszej Archidiecezji, w jednej intencji i duchowej jedności wiernych, stanie się wyrazem ufnej wiary i pomocą młodym ludziom w przyjęciu daru powołania.