Jak co roku, pragnąc kolejny raz oddać cześć Matce Najświętszej, którą czcimy w jej Kochawińskim wizerunku, zapraszamy na sumę odpustową 15 sierpnia 2020r. o godzinie 15.oo.  

 

Jest to szczególny dzień jedności z mieszkańcami  Kochawiny, którzy po wojnie rozproszyli się m.in w Ściechowie, Krzeszycach, Węglińcu ...

Pamiętając o nich,  pragniemy ich wszystkich oraz całą naszą parafię oddać orędownictwu Matki Boskiej Kochawińskiej.

 

W obecnej sytuacji jaką przeżywamy w Polsce i świecie, ew. gościom, którzy chcieliby wziąć udział w sumie odpustowej  przypominamy, 

że podczas liturgii obowiązuje bewzględny nakaz zasłaniania ust i nosa (jeżeli nie da się zachować odstępu 2m),

dezynfekcja rąk,

a po Mszy św. w tym roku nie będzie spotkania i wspólnego posiłku.