Strona w przygotowaniu. Zapraszamy wkrótce.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, i jest stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

Podstawę prawną stanowi 

Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.

W kancelarii parafialnej dokumenty zawierające dane osobowe wydawane tylko osobom ich dotyczących. Niedopuszczalne są prośby o wydanie dokumentu osobie trzeciej, chyba, że z pisemnym upoważnieniem, zawierającym dane osoby, PESEL , adres, nazwę dokumentu z danymi osobowymi  i czytelny podpis osoby zainteresowanej. Do kancelarii zawsze udajemy się z dowodem tożsamości w celu weryfikacji, jeżeli jest potrzebna. Wizyta w kancelarii parafialnej i prośba o czynności wynikające z misji Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce równoznaczna jest ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, i niepotrzebna jest jej pisemna forma.

 Klauzula informacyjna - pobierz.

Upoważnienie do odbioru dokumentu - wzór

Prośba o wydanie (przesłanie) dokumentu - wzór.

Kancelaria parafialna: WAŻNE CZYTAJ TUTAJ...

Czwartek, piątek, sobota: 17.3o - 18.3o. (z wyłączeniem świąt i uroczystości kościelnych i państwowych). Wezwanie do chorego, pogrzeb: 24h.

 

 

Zamawianie intencji:

Po każdej Mszy św. w zakrystii W kancelarii parafialnej w godzinach jej pracy Intencje Mszy św. na cały rok i wolne terminy

Można zamawiać intencje na 2021r.