Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże. 

Matko Boża Kochawińska, módl się za nami,

Matko Dobrej Drogi,

Matko dobrej rady,

Matko dobrej nowiny,

Matko dobrej myśli,

Matko dobrych rodzin,

Matko dobrych obyczajów,

Matko dobrego imienia,

Matko dobrego słowa,

Matko dobrego sąsiedztwa,

Światło ociemniałych,

Przewodniczko zabłąkanych,

Celu pielgrzymów,

Arko bezdomnych,

Przystani zdrożonych,

Schronienie umęczonych,

Nadziejo uchodźców,

Chlebie ubogich,

Ostojo wątpiących,

Nadziejo cierpiących,

Nadziejo ostatniej godziny,

Królowo wspólnoty,

Królowo miłosierdzia,

Królowo Kresów,

Królowo Pogranicza,

Królowo Pokoju,

Królowo nasza.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nas nami.

 Modlitwa końcowa

K.:  Matko Boża czczona na całej ziemi, gromadzisz nas dzisiaj przed swoim Kochawińskim Wizerunkiem, obejmując każdego z nas pełnym dobroci matczynym spojrzeniem. Łagodna i kochająca, uczysz nas wdzięczności za każdą Bożą łaskę i ośmielasz, by kołatać do Boga w naszych ważnych życiowych sprawach. Prosimy, Matko Boża Kochawińska, obudź w nas to,  co dobre i święte, abyśmy byli gotowi ze spokojem i godnością przyjąć wolę Bożą. Wzmocnij naszą wiarę, pokrzep nadzieję w Boże Miłosierdzie i ucz nas kochać, abyśmy, miłując siebie nawzajem, zaskarbili miłość Syna Twego, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. W.:  Amen.