ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Ktokolwiek wie o istniejących przeszkodach do ważnego zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego zobowiązany jest w swoim sumieniu do poinformowania o tym miejscowych duszpasterzy lub Kurię Diecezjalną (kan. 1066 i 1069)

1.Startek Daniel - kawaler - Ściechów, św. Antoniego z Padwy
Orłowska Jowita - panna - Gorzów Wielkopolski, Podwyższenia Krzyża Świętego
02.08; 09.08