ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Ktokolwiek wie o istniejących przeszkodach do ważnego zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego zobowiązany jest w swoim sumieniu do poinformowania o tym miejscowych duszpasterzy lub Kurię Diecezjalną (kan. 1066 i 1069)

1.Huszakowski Mariusz - kawaler - Ściechówek - Ściechów, św. Antoniego z Padwy
Zdun Katarzyna - rozwiedziona - Ściechówek - Ściechów, św. Antoniego z Padwy
08.04; 16.04