ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Ktokolwiek wie o istniejących przeszkodach do ważnego zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego zobowiązany jest w swoim sumieniu do poinformowania o tym miejscowych duszpasterzy lub Kurię Diecezjalną (kan. 1066 i 1069)

1.Jarzyna Bartłomiej - kawaler - Ściechów - Ściechów, św. Antoniego z Padwy
Burzyńska Alicja - - Katowice - Bydgoszcz, Matki Boskiej Królowej Męczenników
13.11; 20.11