W związku z ograniczeniami co do ilości i sposobu zachowań uczestników Mszy świętych i innych nabożeństw, wynikającymi z przepisów prawa władz państwowych, informuję że:

  

  • Limit uczestników podczas Mszy świętych i nabożeństw wynosi odpowiednio: 20 dla Ściechowa i 10 dla Gajewa.
  • Nakazem bezwzględnym jest zasłanianie ust i nosa w przestrzeni publicznej, w tym w kościele.
  • Pojawiająca się informacja, jakoby osoby zaszczepione lub tzw. ozdrowieńcy (do 6 miesięcy po infekcji) nie byli wliczani do limitu osób, nie ma potwierdzenia w aktach prawnych.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 19 marca 2021r. poz. 512; oraz Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  pozycja 546 z dnia 25 marca b.r.

§  26 ust. 8

Do dnia 19 kwietnia 2021 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:

1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 20 m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

§  26 ust. 9
Przed wejściem do budynków i innych obiektów kultu religijnego informuje się o limicie osób, o którym mowa w ust. 8 pkt. 1, oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.