W związku z ograniczeniami co do ilości i sposobu zachowań uczestników Mszy świętych i innych nabożeństw, wynikającymi z przepisów prawa władz państwowych,  od 26 czerwca  b.r.:

  

  • Limit uczestników podczas Mszy świętych i nabożeństw wynosi odpowiednio: 100 dla Ściechowa i 40 dla Gajewa.
  • Nakazem bezwzględnym jest zasłanianie ust i nosa w przestrzeni publicznej, w tym w kościele.
  • Do limitu osób w budynkach i innych obiektach kultu religijnego nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.
  • Osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19" są osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.
Podstawa prawna: nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 4 czerwca 2021r.,  która została opublikowana 5 czerwca br. w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 1013.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 6 czerwca 2021 r.