Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje od 16 kwietnia 2020r. również w kościołach 1

 Zgodnie z regulacjami prawnymi, dla osób przebywającyh w kościele i chcących przyjąć Komunię Świętą:

 

Instrukcja przyjmowania Komunii świętej.

  1. Podczas Mszy św. i nabożeństwa należy mieć zasłonięte usta i twarz (zwolniony jest tylko duchowny, dla którego zakładanie i zdejmowanie maseczki w czasie kluczowych czynności liturgicznych stanowi większe zagrożenie niż pożytek - czyt. GIS)
  2. Kto przyjmuje Komunię Świętą powinien uchylić maseczkę unikając dotykania ciała (szalik, apaszkę etc)
  3. Po przyjęciu Eucharystii powinien nasunąć maseczkę unikając dotykania ciała  i obmyć ręce płynem dezynfekującym (w naszym kościele na stoliku przed pierwszą ławką)

1 Warszawa, dnia 29 maja 2020 r. Poz. 964  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

§ 15.

1. Do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1 albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób.

8. Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego uczestnicy realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny, a w przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie lub realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

9. Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań do 150 osób. Przyjęcia ślubne, konsolacje lub przyjęcia komunijne, a także inne przyjęcia okolicznościowe mogą być organizowane – od dnia 6 czerwca 2020 r.; obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 1, nie sto-suje się.

§ 18.

1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), ust i nosa:

3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

3. Obowiązku określonego w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku:

8) sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;