Pytania egzaminacyjne

Kandydaci zobowiązani są do uzyskania zaliczeń potwierdzających ich wiedzę z zakresu wiadomości: katechizmu, bierzmowania, liturgii sakramentu bierzmowania.

Warunki bierzmowania

Według wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do sakramentu bierzmowania z 2017 r. sakrament bierzmowania udzielany jest najwcześniej na zakończenie ósmej klasy szkoły podstawowej.