- Aktualne obostrzenia: W każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach kapłanów i wiernych obowiązują decyzje władz państwowych, co do ilości i zachowania uczestników.1

  • Limit uczestników podczas Mszy świętych i nabożeństw, od 26 czerwca 2021r., wynosi odpowiednio: 100 dla Ściechowa i 40 dla Gajewa.

  • Do limitu osób w budynkach i innych obiektach kultu religijnego nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

  • Osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19" są osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.
  • Nakazem bezwzględnym jest zasłanianie ust i nosa w przestrzeni publicznej, w tym w kościele.Na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa.

- Dziękuję za:

  • posprzątanie kościoła … i proszę o tę samą posługę …,

  • wszelkie ofiary złożone na potrzeby naszej parafii, w tym na ogrzewanie naszego kościoła; Koperty na ogrzewanie kościoła wyłożone są w przedsionku kościoła.

- Intencje mszalne w tym tygodniu: wg kalendarza on-line. Wywieszone również w przedsionku kościoła.

- Dzisiaj, po Mszy św. o godzinie 9.oo spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnychWszystkim, zwłaszcza solenizantom i jubilatom tego tygodnia, życzę zdrowia i Bożego błogosławieństwa, za przyczyną MB Kochawińskiej.

- Zapraszamy do udziału w III Archidiecezjalnej Pielgrzymce Dzieci do Sanktuarium Dzieci Fatimskich, na osiedlu Kasztanowym w Szczecinie, pod hasłem: „Eucharystia to Jezus Chrystus Żywy i Prawdziwy”, która odbędzie się w sobotę, 11 września br. Mszy Świętej o godz. 11.00 będzie przewodniczył Ksiądz Biskup Henryk Wejman. Zapraszamy do udziału dzieci wraz z rodzicami oraz wszystkich czcicieli Dzieci Fatimskich.

-Zapraszamy na centralne obchody Święta Podwyższenia Krzyża Świętego we wtorek, 14 września br., które odbędą się w Katedrze pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi. Modlitwa rozpocznie się liturgią Mszy Świętej o godz. 18.00. Po liturgii nastąpi Droga Krzyżowa i adoracja Krzyża z możliwością indywidualnego podejścia do Krzyża oraz uczczenie Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Modlitwa ta będzie stanowić III Stację przygotowań do Jubileuszu 2000-lecia Zbawienia i Odkupienia, obchodzonego w 2033 r.

- Odpowiadając na apel papieża Franciszka, który wezwał wszystkich ludzi dobrej woli, by „modlili się do Boga pokoju, aby zamilkł szczęk oręża i by można było znaleźć rozwiązania przy stole dialogu”, Konferencja Episkopatu Polski zwraca się do pasterzy i wiernych Kościoła w Polsce z prośbą o modlitwę i pomoc materialną dla cierpiącego ludu Afganistanu. W związku z powyższym, niedziela 5 września br. została ogłoszona w Polsce „Dniem Solidarności z Afgańczykami”. Będzie to dzień modlitwy i praktycznego miłosierdzia wyrażającego się w zbiórce ofiar na rzecz potrzebujących. Caritas w Polsce została zobowiązana do zorganizowania pomocy dla ofiar konfliktu przybywających do Polski, jak również dla Afgańczyków chroniących się w krajach sąsiadujących z ich terytorium. Na prośbę Ks. Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi również w każdym kościele i kaplicy w naszej archidiecezji w czasie modlitwy powszechnej będziemy modlić się o pokój w Afganistanie oraz w intencji Afgańczyków oraz o rozwiązanie innych trudnych kryzysów uchodźczych w Europie i na świecie.

dystans2