W każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach kapłanów i wiernych obowiązują decyzje władz państwowych, co do ilości i zachowania uczestników. 1

 

  • Intencje mszalne w tym tygodniu: wg kalendarza on-line. Wywieszone również w przedsionku kościoła.
  • Dziękuję za:
   • posprzątanie kościoła … i proszę o tę samą posługę …
   • wszelkie ofiary złożone na potrzeby naszej parafii.
  • W tygodniu, przed każdą Mszą św., modlitwa różańcowa, do której serdecznie zachęcam wraz z paniami z Żywego Różańca – codziennie o 16.3o. Przypomnę, że za odmówienie różańca w grupie lub rodzinie można uzyskać odpust zupełny ofiarowany za siebie lub za zmarłych.
  • Jest wolne miejsce dl pani chętnej do wstąpienia do Żywego Różańca. Podstawowy warunek to odmawianie codziennie jednej dziesiątki różańca. Więcej informacji u Haliny Nikodem.
  • Od 17 października ze względu na obostrzenia „strefy czerwonej” w której jesteśmy:
   • Limit uczestników podczas Mszy świętych i nabożeństw wynosi odpowiednio: 50 dla Ściechowa i 35 dla Gajewa. Pierwszeństwo udziału mają rodziny zamawiające intencje mszalne.
   • Mszy świętej na cmentarzu 1 listopada i procesji na cmentarz 2 listopada nie będzie.
   • Od 17 października do odwołania w niedziele dodatkowa Msza św. o godzinie 17.oo.
   • Nakazem bezwzględnym jest zasłanianie ust i nosa w przestrzeni publicznej, w tym w kościele.
  • W przedsionku kościoła wyłożone są:
   • kartki wypominkowe. Tradycyjnie modlimy się w niedziele listopada. Proszę zaznaczyć godzinę mszy poprzez skreślenie lub dopisanie godziny 17.oo.
   • Tygodnik Niedziela.
  • Wszystkim, zwłaszcza solenizantom i jubilatom tego tygodnia, życzę zdrowia i Bożego błogosławieństwa, za przyczyną MB Kochawińskiej.

1 Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, poz 1829. §28 ust. 8 „Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:

1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni w obszarze żółtym albo 1 osoba na 7 m2 powierzchni w obszarze czerwonym, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.”,