Powołując się na Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania:

"Uprzywilejowanym miejscem przygotowania bliższego i bezpośredniego do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła. Na tym etapie rozwoju religijnego chodzi bowiem o włączenie kandydata w życie jego parafii (Podstawa Programowa Katechezy,)".

Informuję, że duszpasterstwo naszej parafii przygotowuje do sakramentu bierzmowania tylko i wyłącznie własnych parafian.

Uczniowie z Lubiszyna powinni zgłosić się do własnej parafii Wniebowzięcia NMP w Lubiszynie. W tej parafii powinni zostać przygotowani do przyjęcia sakramentu bierzmowania.