Odpowiadając na apel papieża Franciszka, który wezwał wszystkich ludzi dobrej woli, by „modlili się do Boga pokoju, aby zamilkł szczęk oręża i by można było znaleźć rozwiązania przy stole dialogu”, Konferencja Episkopatu Polski zwraca się do pasterzy i wiernych Kościoła w Polsce z prośbą o modlitwę i pomoc materialną dla cierpiącego ludu Afganistanu.

W związku z powyższym, niedziela 5 września br. została ogłoszona w Polsce „Dniem Solidarności z Afgańczykami”. Będzie to dzień modlitwy i praktycznego miłosierdzia wyrażającego się w zbiórce ofiar na rzecz potrzebujących.

Caritas w Polsce została zobowiązana do zorganizowania pomocy dla ofiar konfliktu przybywających do Polski, jak również dla Afgańczyków chroniących się w krajach sąsiadujących z ich terytorium.

Na prośbę Ks. Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi również w każdym kościele i kaplicy w naszej archidiecezji w czasie modlitwy powszechnej będziemy modlić się o pokój w Afganistanie oraz w intencji Afgańczyków oraz o rozwiązanie innych trudnych kryzysów uchodźczych w Europie i na świecie.