Celebracja Pierwszej Komunii Świętej przeciąga się na cały tydzień. Przez kolejne siedem dni dzieci uczestniczą we mszy świętej. Przychodzą w strojach komunijnych, które przeważnie są białe, stąd też nazwa Biały Tydzień.

Biały Tydzień formalnie nazywany jest okresem oktawy komunijnej. Pomaga dzieciom, które pierwszy raz w pełni uczestniczyły w Eucharystii, wdrożyć się w przeżywanie odpowiednie sakramentu i zrozumieć jego wagę. Analogicznie do pierwszych chrześcijan, którzy jako nowi członkowie Kościoła przywdziewali białe szaty, a symbolizowały one zjednoczenie z Chrystusem. Msze święte Białego Tygodnia na ogół są przystosowane specjalnie dla dzieci.

Serdecznie dziękuję rodzicom za trud i zaangażowanie w przygoowanie kościoła do I-ej Komunii świętej, a także za dar serc jakim jest odnowiony kielich mszalny. Dziękuję również za pięknie przeżyty Biały Tydzień.

Okres białego tygodnia jest też okresem wyciszenia, refleksji nad sakramentem Eucharystii oraz okazją do pogłębienia wiary, więc nie należy go pomijać i powinno się w nim uczestniczyć obowiązkowo.