W ostatnim dniu grudnia 2020 roku rozpoczął się Rok Święty Compostelański - Jakubowy, który jest obchodzony, gdy święto św. Jakuba Apostoła, tj. 25 lipca, przypada w niedzielę. Możliwość taka przypada co 6, 5, 6 i 11 lat. Pierwszy rok święty, ustanowiony przez papieża Kaliksta II, obchodzono w 1126 r.

W grudniu 2020 r. rozpoczął się Rok św. Jakuba. Bazylika Archikatedralna w Szczecinie jest jednym z 48 wyznaczonych w Polsce kościołów stacyjnych, w których można zyskać odpusty związane z obchodami Roku Świętego Jakuba - do 31 grudnia 2021 r. Zapraszamy do korzystania z łaski odpustu oraz wspólnej modlitwy każdego 25 dnia miesiąca za Szczecin, wszystkie urzędy i całą Archidiecezję Szczecińsko-Kamieńską. Będziemy prosić również o łaskę patronatu św. Jakuba nad Szczecinem. Zapraszamy na Mszę Świętą w tych intencjach w poniedziałek, 25 stycznia br., o godz. 18.00.