To access the event "Pliki użytkownika" you need to enter a password.