Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Papież pisał tak:

Paratus sum ad adwentum domini - gotów jestem na przyjście Pana. Czy żeczywiście?

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata mieszkańcy Gajewa zgromadzili się, by poświęcić odnowiony Krzyż Misyjny przed kościołem.

Rozgrywki ministrantów z dekanatu Myślibórz FIFA 2020. O wyjście z grupy w trzech kategoriach walczy trzydziestu jeden chłopców.

Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

Uroczystość Wszystkich Świętych – w Kościołach łacińskich uroczystość ku czci wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie, przypadająca corocznie na dzień 1 listopada, treściowo połączona z następującym po niej obchodem liturgicznym Dnia Zadusznego.

Spotkania z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych w roku katechetycznym 2019/2020r.