Po długim przygotowaniu (lekcje religii, udział w  niedzielnej Mszy św. i nabożeństwach...) 24 maja 14 dzieci z naszej parafii przystąpiło do sakramentu pierwszej spowiedzi, a 26 maja podczas uroczystej Mszy św. przyjęło do swojego serca Pana Jezusa w Komunii świętej.

 Rodzice, wdzięczni za dar życia swoich dzieci, z prośbą o błogosławieństwo na całe ich życie ofiarowali tablicę wotywną.

Niech wszystkim, dzieciom, rodzicom, krewnym i gościom, którzy uczestniczyli w tej przepięknej uroczystości Chrystus błogosławi.