W komunikacie opublikowanym przez watykańskie biuro prasowe przypomniano słowa Franciszka, który 11 września w homilii mówił, że modlitwa jest orężem przeciwko "wielkiemu oskarżycielowi, który krąży po świecie szukając, kogo oskarżyć".

 

"Tylko modlitwa może go pokonać"- podkreślono w nocie. Mowa w niej jest też o tym, że "rosyjscy mistycy i wielcy święci wszystkich tradycji zalecali, by w momencie zawirowań duchowych chronić się pod płaszczem Świętej Matki Boga, odmawiając modlitwę «Pod Twoją obronę»".

"Wraz z tą prośbą o wstawiennictwo Ojciec Święty prosi wiernych z całego świata o modlitwę o to, by Święta Matka Boża okryła Kościół swoim opiekuńczym płaszczem, by ochronić go przed atakami złego, wielkiego oskarżyciela i aby jednocześnie uczyniła go bardziej świadomym win, błędów, nadużyć popełnionych obecnie i w przeszłości i aby angażował się bez żadnego wahania w walkę o to, by zło nie zwyciężyło"- głosi oświadczenie Watykanu.

Ojciec Święty poprosił także, aby odmawianie Różańca Świętego w październiku kończono modlitwą do Świętego Michała Archanioła napisaną przez Leona XIII:

 

"Święty Michale Archaniele broń nas w walce.

Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.

Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy.

A Ty, Książe wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe,

które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen".