Jak co roku, pragnąc kolejny raz oddać cześć Matce Najświętszej, którą czcimy w jej Kochawińskim wizerunku, zapraszamy na sumę odpustową 15 sierpnia 2018r. o godzinie 15.oo.  

 

Jest to szczególny dzień jedności z mieszkańcami  Kochawiny, którzy po wojnie rozproszyli się m.in w Ściechowie, Krzeszycach, Węglińcu ...

Pamiętając o nich, wraz z Różami Żywego Różańca pragniemy ich wszystkich i nas samych oddać orędownictwu Matki Boskiej Kochawińskiej.

Po Mszy św. wszyscy uczestnicy liturgii zaproszeni są na skromny posiłek.